16 લાખ લોકોને મિલ્કતવેરાની તમામ રાહતો બંધ કરતું અમદાવાદ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.