17 વર્ષ પછી સાબરમતી ટ્રેનમાં સળગી ગયેલા 52 લોકોના વારસદારોને સહાય, શું થયું હતું તે દિવસોમાં ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.