18 વર્ષમાં 3 ગણી વિજળીનો વપરાશ વધી ગયો, ગરમ પાણી જવાબદાર, કયું ગીજર ખરીદશો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.