2014ની ચૂંટણીની કેટલીક ઐતિહાસીક તસવીરો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.