2019માં મહારાષ્ટ્રમાં 2532 ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરી, સંઘ મૌન રહ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.