24 હજાર કરોડનું વિદેશી રોકાણ ગુજરાતે મેળવ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.