26 હજાર લોકોએ એકી સાથે બ્રસ કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.