3 નવા પુલ શરૂં થતાં જ અમદાવાદમાં 55 પુલ થઈ જશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.