3000 હીજરતીઓ ભારતથી બાંગલાદેશ જતાં પકડાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.