32 તાલુકાઓને રૂા. 8 કરોડ અપાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.