370 દૂર કરવા  #remove370article નું 10 દિવસ ટ્વિટ અભિયાન શરૂ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.