4 થી 10 નવેમ્બર સુધી કોઇપણ ગ્રાહક પોર્ટેબિલિટી કરી શકશે નહીં, નવી સિસ્ટમ 11મી નવેમ્બરથી લાગુ થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.