4 લાખ મતદારો યાદીમાંથી દૂર કરાયા, 7 લાખ વધારો થયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.