5 રાજ્યોનો ભાગેડુ, ખંડણીખોર વિશાલ ઉપર 13 હત્યા અને 50 ગુના નોંધાયા છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.