56 વર્ષમાં 5 ગણાં મતદાન મથકો થયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.