74 ટકા વરસાદ પડ્યો પણ 53 ટકા બંધો ખાલી રહ્યાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.