75% લોકો સહમત હોય તેવા જુના મકાનો તોડી નવા બનાવી શકાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.