20 લાખની મકાન પરની લોનમાં 3 લાખ કેમ બચાવવા તેની અફલાતૂન યોજના આ બેંક દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.