સોમનાથ મંદિરની જેમ ગુજરાતમાં હિંદુ સંસ્કૃત્તિના 1700 ઐતિહાસિક સ્થળોનું પતન

NAVLAKHA MANDIR, GHUMLI, JAMJODHPUR
NAVLAKHA MANDIR, GHUMLI, JAMJODHPUR

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.