અમદાવાદના લોકો કાશ્મિરના 2.50 કિલો સફરજન ખાય છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.