એરંડાનું જંગી ઉત્પાદન ઘટશે, વેક્ષ બનાવવામાં વપરાશ વધી રહ્યો છે 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.