કંગનાએ કહ્યું હતું કે, “આપણે હજી આઝાદી પૂર્વેના યુગમાં છીએ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.