કાશ્મિરના મુદ્દે ટાકો આપનાર રશિયા પાસેથી મિસાઈલ ખરીદાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.