કૃષિ પ્રધાન ફળદુના ગામમાં જ ખેડૂતે આત્મહત્યા કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.