ગુજરાતની 26 બેઠકમાંથી કયા પક્ષને કેટલાં મત મળ્યા ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.