દરેક ખેડૂતને માંડ રૂ.7463 ચૂકવાયા, તેનાથી તો વધું વીમા પ્રિમિયમ ખેડૂતોએ ચૂકવ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.