ધારાસભાના ઉમેદવારોની સંપત્તિની આવકવેરા વિભાગે તપાસ ન કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.