પ્રજા પર રૂ.1821 કરોડનું ભારણ, 10 લાખ કર્મચારીઓને વગર માંગે આપે અને 45 લાખ ખેડૂતોને ઠેંગો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.