પ્રશાંત કિશોરને નીતિશે પ્રચારકમાંથી હાંકી કાઢ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.