બટાટામાં સતત 4 વર્ષથી મંદી આવતાં ખેડૂતો દેવાદાર બન્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.