બે સપ્તાહમાં મકાઈ વાયદો ૧૪ ટકા તુટ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.