લંડનમાં ડો.મનીષ શાહ કેન્સરનો ડર બતાવી મહિલા દર્દીઓના છાતી અને ગુપ્તાંગ તપાસ કરતો હતો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.