સુરતમાં બેફામ બન્યાં કિન્નરો, પુત્રના જન્મ પર પિતા પાસે રૂપિયા 21,000 માંગ્યા, રકમ ન મળતા હુમલો કર્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.