હું કહેતો રહ્યો કે અંધ છું, છતાં તેઓ મારતાં રહ્યાં, બેરહેમીની હદ પાર કરતા અમિત શાહ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.