8 વર્ષ પછી સરકારે કહ્યું 33 હજાર નહીં 1 હજાર કરોડની સહાય ટાટા નેનોને કરી છે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.