6 વર્ષમાં દરેક કુટુંબ પાસેથી રુ.1.20 લાખની કુલ રૂ.17 લાખ કરોડની ભાજપની પેટ્રોલમાં લૂંટ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.