આહારમાં રોજ બે વાર મેથી લેવાથી ડાયાબિટીસમાં સુધારો થાય છે

Eating fenugreek twice a day improves diabetes

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.