ગુજરાત બંધમાં લોકોની વધેલી મુશ્કેલી દૂર કરવા સરકારનો નિર્ણય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.