ભારતમાં ગઈકાલના કુલ કોરોનામાં એક દિવસમાં 10 ટકા નવા કેસ, ગુજરાતમાં 5 ટકા આવ્યા

In India, yesterday, 10 per cent of the total corona cases were reported in new cases, 5 per cent in Gujarat

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.