9 લાખને કોરોના, 47 હજારના મોત, ઈટલીમાં 13 હજારને મહામારી ભરખી ગઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.