મજૂરોને બાંધકામના સ્થળે રહેવાની સુવિધા કરો, મકાન ખાલી કરાવ્યું ખેર નથી, શું આદેશ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.