રૂપાણીની જેમ તેના પ્રધાનો પણ વારંવાર ભાંગરો વાટવામાં મેદાન મારે છે, કોણ ઉલટપુલટ કહ્યું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.