વોડાફોન બંધ થવાની તૈયારી, મોદીની જીતમાં ભારતની હાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.