અર્થતંત્રને પાટા પર ચઢાવવા રિઝર્વબેંકે પ્રતિજ્ઞા લઈ શું જાહેર કર્યું ?

What did the Reserve Bank promise to lift the economy?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.