અમદાવાદ કલેક્ટરે રૂ.4000 કરોની મિલકતો પર કબજો લીધો 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.