અમદાવાદ શહેરમાં ૨૪ કલાકમાં સવા ઈંચ વરસાદ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.