અમપાના અધિકારીઓ માટે દાણાપીઠ કચેરીમાં શરૂ કરાયેલું જિમ મેયર બીજલ પટેલે બંધ કરાવ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.