એકતા યાત્રાના બીજા તબક્કાનો પ્રારંભ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.