કચ્છના રણમાં ભાજપનું મૃગજળ, રૂપણીનું સાત દિવસે પાણી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.