કાંકરેજી સરેરાશ ૧૮૦૦ લિટર દુધ પેદા કરતી હોવાનું નોંધાયેલું છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.